2% z dane

 

Naše združenie je registrované ako príjemca 2 % z dane

TLAČIVO - Vyhlásenie - 2 % z dane za rok 2015 - Bella Arabia.pdf

 

Údaje potrebné do daňového priznania, ak chcete poukázať 2% našej organizácii:

IČO: 42085276
Právna forma: občianske združenie
Názov: Bella Arabia
Ulica: Tomášikova
Číslo: 2481/43
PSČ: 058 01
Obec: Poprad

Č.účtu: SK4611110000001175386018 (UniCredit Bank)

 

Dôležité termíny:
  • do 31. marca 2016 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO-fyzické osoby a PO-právnické osoby). Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2016 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)
 
AKO POUKÁZAŤ 2-3% Z DANE

FYZICKÁ OSOBA (FO), ktorá podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby, uskutoční vyhlásenie na poukázanie podielu zaplatenej dane priamo v príslušnej časti daňového priznania v lehote na podanie daňového priznania.

Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 2 %, tak nepredkladá žiadne doklady k daňovému priznaniu.

Ak chce poukázať podiel zaplatenej dane do výšky 3 %  t.j. ide o daňovníka, ktorý v zdaňovacom období, ktorého sa vyhlásenie týka, vykonával dobrovoľnícku činnosť podľa osobitného predpisu počas najmenej 40 hodín v zdaňovacom období, je povinný predložiť o tom písomné potvrdenie podľa osobitného predpisu (zákon č. 406/2011 Z. z. o dobrovoľníctve).

Daňovník, ktorý je PRÁVNICKÁ OSOBA (PO) a rozhodne sa poukázať podiel zaplatenej dane na osobitné účely, deklaruje toto rozhodnutie prostredníctvom písomného vyhlásenia. Vyhlásenie je súčasťou daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby (IV. časť daňového priznania). Tzn., že daňovník predkladá vyhlásenie v lehote na podanie daňového priznania. Údaje vo vyhlásení, ktoré je súčasťou daňového priznania, daňovník vypĺňa podľa predtlače. 

Ak daňovník, ktorý je PO, má na príslušné zdaňovacie obdobie predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, predlžuje sa aj lehota na podanie vyhlásenia.

 

Zdroj: www.financnasprava.sk