EXPLÓZIA TANCA A SVETLA 2  - Pri mesačnom svite

            Explózia tanca a svetla - Pri mesačnom svite je voľné pokračovanie tanečnej show z roku 2013 Explózia tanca a svetla. Hlavným cieľom tohto ročníka je spropagovanie tvorby popradskej tanečnej scény. Tento projekt spojil dve popradské tanečné telesá o. z. Bella Arabia a ArtDanse.

            Predstavenie Pri mesačnom svite je tanečným stvárnením pocitov, ktoré nám poodkrýva jemné svetlo mesiaca. Ide o stvárnenie noci, o tom, čo všetko táto časť dňa v sebe ukrýva: našu fantáziu, náš strach, naše zlyhania, náš pokoj, našu radosť.

Foto nájdete tu.

          Bella Arabia funguje ako občianske združenie od roku 2008 a venuje rôznym štýlom orientálneho tanca: Klasickému orientálnemu tancu (raks sharki, tarab, bubnové sólo) a bellydance show (fusion) s využitím rozmanitých rekvizít (krídla, fan veily, závoje, veil poi-e) ako aj kombinovaním orientálneho tanca s prvkami iných tanečných štýlov (tango, moderná gymnastika).

         ArtDanse je pohybovo- tanečné zoskupenie, ktoré funguje od roku 2015. Venuje sa predovšetkým modernému a súčasnému tancu v javiskovom prejave. Jednotliví členovia majú bohatú tanečnú, pedagogickú a divadelnú prax z popredných umeleckých telies. Doménou ArtDanse je stavba nových tanečno- divadelných kompozícii. V súčasnosti ARtDanse tvoria členky Adriána Rusnáková, Marianna Bodyová, Lívia Baselidesová a Ivana Martinková.

       Dominika Kalinová, bývalá žiačka Marianny Bodyovej, v súčasnosti študuje na tanečnom konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. V našej show zatancuje krásny tanečný duet s Dávidom Jendrušákom.

       Dávid Jendrušák, bývalý žiak Marianny Bodyovej, v súčasnosti študuje na tanečnom konzervatóriu Jozefa Adamoviča v Košiciach. S jeho tanečnou partnerkou Kristínou sme ho mohli vidieť tancovať i v predstaveniach Štátneho divadla v Košiciach.

       Tanečný súbor BOW sa venuje najmä modernému tancu. Tento súbor pracuje ako súčasť Základnej umeleckej školy – Spojenej školy na Letnej ulici v Poprade. Deti sa s tancom oboznamujú cez tanečnú prípravu v nižších ročníkoch a neskôr získavajú základy tanečných techník prostredníctvom klasického, jazzového ale i kreatívneho tanca. V súčasnosti má súbor 80 členov. Počas školského roka sa členovia súboru pravidelne zúčastňujú tanečných súťaží a festivalov. Vedúca súboru je Marianna Bodyová.

        Monika Štolcová je žiačkou bilingválnej sekcie Gymnázia na ulici Dominika Tatarku v Poprade. Od detstva sa venuje spevu, tancu a hudbe na Základnej umeleckej škole na Letnej ulici. K divadlu, pantomíme a pohybovému divadlu sa dostala síce o pár rokov neskôr, napriek tomu sa svet javiska stal neoddeliteľnou súčasťou jej bytia a plánov do budúcna . Už sedem rokov je členkou celoslovensky oceňovaného divadelného súboru Trma-vrma a má za sebou úspešné účinkovanie na vrcholných podujatiach ochotníckeho divadla na Slovensku i v zahraničí.

Umelecké obsadenie:

OZ BELLA ARABIA:

Alžbeta Kašická
Alžbeta Uličná
Kladia Domenyová
Kristína Duffková
Kristína Ondrušová
Ing. Linda Kolcúnová
Mgr. Mária Paraňa Jančíková
Zuzana Dvořáková

ArtDanse:

Mgr.art. Adriana Rusnáková
Mgr. Ivana Martinková
Lívia Baselidesová
Marianna Bodyová

žiaci Konzervatória Jozefa Adamoviča Košice:
Dominika Kalinová
Dávid Jendrušák

žiaci TS BOW - Základná umelecká škola - Spojená škola Letná Poprad:

Barbora Sopková
Daniela Krendžáková
Daniela Margetajová
Dominika Kanovitsová
Ema Budziňáková
Emily Ilenčíková
Laura Klusová
Lea Poliaková
Miriam Šebestová
Viktória Balážová
Viktória Palubjaková
Petra Kvaková
Sára Sedláková
Tamara Šustrová

Herečka:

Monika Štolcová