Orientálne tance - podmienky spolupráce

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

Orientálne (brušné) tance:

  • tanečný priestor min. v rozmere 6 x 4 m (priestor na tanec max. pre 2 tanečnice), 
  • ozvučenie,
  • uzamknuteľný priestor na prezlečenie a úschovu osobných vecí,
  • občerstvenie (voda).

 

CENOVÉ PODMIENKY:

Orientálne (brušné) tance:

Honorár vystúpenia závisí od:

  • dĺžky vystúpenia,
  • cestovných nákladov.

Cenovú kalkuláciu vám pošleme do 3 dní odo dňa prijatia vašich požiadaviek (buď mailom alebo telefonicky).