Škola orientálneho tanca

Orientálne tance - mini škola

Minimálne 60-minútová výučba orientálneho tanca certifikovanou lektorkou - radosť s pohybu a zábava, to je našim cieľom. Výučba je ukončená krátkou tanečnou variáciou na populárnu pop orientálnu skladbu.

Viac informácii ohľadne podmienok spolupráce nájdete tu.

Horné foto: Peter Meľuch

   brušné tancebrušné tancebrušné tance

     Foto: Peter Meľuch                       Foto: Radko K.                             Foto: Peter Meľuch