UV show

UV show

UV show vystúpenie je založené na efekte odrážaného UV svetla od reflexných materiálov. Dosahuje podobnú pôsobivosť ako fire show tým, že zanecháva svetelnú stopu. Rôznofarebnosť, pohyb, hudba, dotvára atmosféru, ktorá diváka pohltí.

Pri predstavení UV show je potrebná úplná tma, taktiež tmavé pozadie za tanečníkmi a tmavá podlaha.

UV show predstavujeme tam, kde nie je možná manipulácia s ohňom alebo ako ďalší program večera k fire show.

Viac informácii ohľadne podmienok spolupráce nájdete tu.